پلاتر عرض ۶۰

پلاتر عرض ۶۰

عرض ۶۰ سانتی متر

45 متری

کاغذ هشتاد گرم اندونزی

ظاهر سفید

ضخامت یکدست و زیر دست ضخیم

دارای انعطاف عالی

تلفن سفارش = 02144465977

09123485336

09125279573